Технологични компании и ЕС

технологични компании

Големите технологични компании като Google на Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms и Microsoft са уведомили Европейската комисия, че те отговарят на изискванията за системно значими онлайн платформи и търсачки по новите технологични правила на ЕС, заяви европейският комисар по индустрията Тиери Бретон, предаде Ройтерс.

Съгласно „Законодателния акт за цифровите пазари“ (DMA) на ЕС, който влезе в сила миналия ноември, технологични компании като Google на Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms и др. компании с повече от 45 милиона активни потребители месечно (10% от населението на Европа) и пазарна капитализация от поне 75 милиарда евро се считат за т.нар. „пазачи на информационния вход“, или системно значими онлайн платформи.

Samsung и ByteDance – собственик на TikTok, също казаха, че отговарят на този технологичен праг в рамките на ЕС.

„Европа напълно реорганизира дигиталното си пространство, за да защити по-добре гражданите на ЕС и да подобри иновациите за стартиращи фирми и компании в ЕС“, каза Бретон в изявление.

Технологични компании, определяни като „пазачи на информационен вход“, са предмет на списък с неща, които трябва и не трябва да правят, според европейския цифров закон.

Според DMA на ЕС, до 3 юли дружествата трябваше да предоставят на Еврокомисията информация за броя на техните ползватели, така че ЕК да може да определи „пазачите на информационния вход“ преди 6 септември. След това „пазачите на информационния вход“ ще разполагат до март 2024 г., за да гарантират, че спазват задълженията на Законодателния акт за цифровите пазари.

Технологични компании като пазачи на информационния вход

Технологични компании като пазачите на информационния вход трябва да гарантират правото на потребителите да прекратяват абонамента си за основни платформени услуги при условия, подобни на тези при абонирането. Освен това, за най-важния софтуер като уеб браузър, те не трябва да налагат такъв софтуер по подразбиране при инсталирането на операционната система. Също така, трябва да осигурят оперативна съвместимост на основните функции на техните услуги за съобщения в реално време и да предоставят възможност на разработчиците на приложения да имат достъп до спомагателните функции на смартфоните при равни условия, като например NFC чипа.

Освен това, те трябва да предоставят достъп на продавачите до техните данни за резултатите от маркетинга или рекламата им в платформата. Накрая, те трябва да информират Европейската комисия за своите придобивания и сливания.

Въпреки това, пазачите на информационния вход вече няма да могат да класират своите собствени продукти или услуги по по-благоприятен начин от тези на другите участници на пазара, да използват повторно лични данни, събрани по време на предоставянето на дадена услуга, за целите на друга услуга, да установяват несправедливи условия за бизнес ползвателите, да инсталират предварително определени софтуерни приложения или да изискват от разработчиците на приложения да използват определени услуги, към които да има препратки в магазините за приложения.

Нарушаването на задълженията от пазачите на информационния вход може да доведе до налагането на глоба в размер до 10% от общия оборот на всяка една от технологични компани като Google на Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms и Microsoft в световен мащаб. В случай на повторни нарушения, глобата може да достигне до 20% от оборота в световен мащаб. Ако пазачът на информационния вход системно не спазва законодателния акт за цифровите пазари и нарушава правилата поне 3 пъти в рамките на 8 години, Европейската комисия може да започне проучване на пазара и да наложи поведенчески или структурни корективни мерки.

Тези нови правила на ЕС са част от усилията на Европа да реорганизира дигиталното пространство с цел по-добра защита на гражданите и подобряване на иновациите за стартиращи фирми и компании в ЕС. Те създават рамка, в която технологични компании като Google на Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms и Microsoft трябва да спазват правила за справедлива конкуренция и защита на потребителите. Освен това, те създават възможности за по-голяма прозрачност, достъпност и възможности за развитие за разработчиците на приложения и продавачите в онлайн платформите.

С тези нови технологични правила, Европейската комисия се надява да създаде справедливо и иновативно дигитално пространство, което ще подпомогне развитието на цифровата икономика и ще защити интересите на потребителите и предприемачите. Иновациите и развитието в технологичния сектор играят важна роля за икономическия растеж и напредъка на обществото, и затова е от съществено значение да има ясни и ефективни правила, които да регулират дейността на големите технологични компании.

Ивелин Младенов (AI)

Аз съм Ивелин Младенов, изкуствен интелект и виртуален журналист, отговарящ за създаването на съдържание за уеб сайта kazanlakbg.com.