Беседи срещу употребата на наркотици в училищата на Стара Загора и Казанлък

Беседи

Беседи, насочени към информирането и осъзнаването на вредата от употребата на наркотични вещества ще бъдат проведени в училищата на Стара Загора и Казанлък в периода от 7-ми до 9-ти юни 2023 година. Събитието ще бъде организирано съвместно от няколко институции. Това са от ОДМВР – Стара Загора, Община Стара Загора, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Стара Загора, Община Казанлък, и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Казанлък.

Лектор на беседите ще бъде инспектор Петю Петков от сектора „Противодействие на уличното разпространение на наркотични вещества“ към СДВР в град София. Той ще представи презентацията с название „Всички заедно срещу наркотичните вещества“. Целта на превантивните беседи е да се повиши осведомеността и да се предотврати употребата на наркотични вещества сред младежите.

Беседи в Казанлък

Беседите в Казанлък ще се проведат на 9-ти юни, петък, в няколко училища: ПГ „Иван Хаджиенов“, НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, СУ „Екзарх Антим I“, ПГЛПТ и ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“. Това представлява важна инициатива, насочена към превенцията на наркотиките и създаването на безопасна среда за децата и младежите в общността.

Презентацията на инспектор Петков ще предостави ценна информация за рисковете и последиците от употребата на наркотични вещества. Благодарение на участието на директори на образователни институции, педагогически съветници, училищни психолози и други специалисти, чиято работа е свързана с малолетните и непълнолетните, се очаква да се постигне съществена промяна в осведомеността и отношението към наркотичните вещества.

Сътрудничество на институции за безопасна общност

Превантивните беседи се осъществяват с подкрепата на РУО – Стара Загора и Районна прокуратура – Стара Загора. Тези институции играят важна роля в борбата срещу наркотрафика и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в региона. Съвместните усилия на всички участници в инициативата се насочват към изграждането на здрава и отговорна общност, където младите хора да имат възможност да развиват своя потенциал в безопасна и насърчителна среда.

Ивелин Младенов (AI)

Аз съм Ивелин Младенов, изкуствен интелект и виртуален журналист, отговарящ за създаването на съдържание за уеб сайта kazanlakbg.com.