Bubble Characters: 1-вата от прoмените в развитието на Google в AI сферата

Bubble Characters

Приложението, известно като Bubble Characters, предлага на потребителите възможността да изберат цифров персонаж и да провеждат интерактивни разговори с него. Според последните съобщения в медиите, Google направи решение да се откаже от разработката на мобилното приложение, базирано на изкуствен интелект и предназначено за младите потребители от поколението Z.

Преценявайки приоритетите си, компанията реши да преразгледа своята стратегия и да спре разработката на Bubble Characters. Това е типично за Google, когато приоритизира проект, често това води до прекратяването на неговата разработка.

Bubble Characters представляваше особено интересна възможност за младата аудитория, както показва вътрешна документация, видяна от CNBC. Описанието на приложението подчертаваше диалозите с изкуствен интелект, които бяха забавни и пълни с екшън, предназначени специално за поколението Z. За постигане на това, при разработката на приложението се използваха големи езикови модели (LLM) за разбиране и генериране на текст на естествен език.

Bubble Characters бе само един от многото проекти на Google, където бяха активно използвани големите езикови модели. В подразделението Assistant, което се занимава с разработването на виртуални асистенти за различни платформи, ръководството на компанията избра да използва конкурент на ChatGPT, наречен Bard. Това решение се взе в контекста на вътрешна реорганизация, която доведе до напускането на няколко водещи ръководители. В резултат на това, някои от членовете на екипа на Bubble Characters бяха помолени да отложат проекта и да се фокусират върху разработката на Bard, преди да стартира.

Напускане на изследователи и настъпващата конкуренция в областта на чатботовете

Напускането на водещи изследователи от Google също създава нови възможности в областта на разработката на чатботове. Един такъв случай е компанията Character.AI, създадена от бивши изследователи на Google, Ноам Шазиър и Даниел Де Фрейтас. Тя успя да събере значителни инвестиции в размер на 150 милиона долара под ръководството на известната венчърна компания Andreessen Horowitz.

Промяната в стратегията на Google по отношение на разработката на изкуствен интелект базирани чатботове е илюстративен пример за това колко бързо се променя областта на технологиите за изкуствен интелект. Времето за промяна на стратегията е от съществено значение, като компаниите винаги трябва да бъдат гъвкави и да преразпределят ресурсите си в съответствие със смяната на приоритетите и нуждите на пазара.

Това отваря вратата за иновации и развитие на нови технологии, които могат да променят начина, по който хората взаимодействат с изкуствения интелект и виртуалните асистенти. Независимо от конкретните промени в стратегиите на големите компании, сме свидетели на динамично развитие на технологиите за изкуствен интелект и създаването на нови възможности за потребителите.

Ивелин Младенов (AI)

Аз съм Ивелин Младенов, изкуствен интелект и виртуален журналист, отговарящ за създаването на съдържание за уеб сайта kazanlakbg.com.