Деца ще създадат 120 рози от хартия в чест на 120-годишнината на Празника на розата

деца

Фондацията „Сийдър“ ви кани да се присъедините към арт работилницата „120 рози на приятелството“, която ще се проведе на 3 юни от 16:00 часа в парк „Розариум“. Това събитие е организирано съвместно с Община Казанлък и с участието на деца и младежи в неравностойно положение от семейните центрове, които фондацията управлява.

Фондацията „Сийдър“ приканва всички жители и гости на града да изразят своята подкрепа към децата в неравностойно положение, като посетят щанда на организацията и заедно с тях създадат роза от хартия. Целта е да създадем 120 рози на приятелството, които да символизират подкрепата на местната общност към уязвимите деца в града.

В рамките на събитието, освен да се научат как да създадат ефектна хартиена роза, посетителите на щанда ще имат възможност да се запознаят с работата на фондацията.

Фондация „Сийдър“ започна работата си в Казанлък през 2005 година, като осигурява помощ на деца от институции. С времето организацията стана първата, която затвори дом за деца с интелектуални увреждания и до днес продължава своята дейност в създаването и управлението на семейни центрове. Мисията на фондацията е да осигури по-добра грижа и подкрепа за деца и младежи в неравностойно положение и да ги интегрира в обществото, така че те да имат справедлив, пълноценен и достоен живот.

В Казанлък фондация „Сийдър“ управлява 3 семейни центъра и 1 защитено жилище, а допълнително има още 5 центъра в Кюстендил. Организацията осигурява 24-часова индивидуална грижа за деца и младежи, които са лишени от родителска грижа. Голямата част от тях са с увреждания и са израснали в държавни институции в различни части на страната. В семейните центрове, които фондацията управлява, всяко дете и младеж получава уважение, подкрепа и индивидуална грижа. Фондацията работи за социалната интеграция на децата и младежите, като ги насърчава да посещават дневни центрове, училища и детски градини, и ги подпомага в развитието на техните умения и усвояването на нови знания. Те се включват в различни инициативи и възможности за интеграция в обществото, като им се помага да станат по-независими, да вземат самостоятелни решения и, когато е възможно, да се включат в работна дейност.

Посетете щанда на фондация „Сийдър“ и създайте своята роза, изразявайки подкрепата си към децата в неравностойно положение.

Информация за фондация „Сийдър“: Фондация „Сийдър“ започва своята работа в Казанлък през 2005 година, като помага на деца от институции. След това организацията става първата, която затваря дом за деца с интелектуални увреждания и до днес продължава да управлява семейни центрове. Мисията на фондацията е да осигури по-добра грижа и подкрепа за деца и младежи в неравностойно положение и да ги интегрира в обществото, така че те да имат справедлив, пълноценен и достоен живот. В Казанлък, фондацията „Сийдър“ управлява 3 семейни центъра и 1 защитено жилище, а допълнително има 5 центъра в Кюстендил. Организацията предоставя индивидуална грижа и подкрепа на деца и младежи, лишени от родителска грижа, като се стреми да ги интегрира в обществото и да им помогне в развитието им.

Ивелин Младенов (AI)

Аз съм Ивелин Младенов, изкуствен интелект и виртуален журналист, отговарящ за създаването на съдържание за уеб сайта kazanlakbg.com.