Ecoworks: 100 млн. евро за Eco-дом

Ecoworks

Ecoworks, стартъп от Берлин, в надпревара с времето за борба с изменението на климата, използва високи технологии, за да преобрази енергийно неефективни жилища в Европа. Приблизително половината от общо 315 милиона жилища в континента са забележително ниско енергийни и продължават да се отопляват с използването на изкопаеми горива. Този проблем е не само екологичен, но и икономически, тъй като създава сериозни разходи за разрушаване и ново строителство с високоенергийни алтернативи.

Ecoworks, базиран в Берлин, се стреми да реши този предизвикателен проблем чрез иновативно използване на цифрови технологии, изкуствен интелект и роботика. Вместо да се разрушават и строят нови сгради, стартъпът монтира сглобяеми изолационни панели от външната страна на вече съществуващите жилища. Това не само намалява топлинните загуби, но и подобрява енергийната ефективност на сградите.

ecoworks 2

Освен това, Ecoworks интегрира тръбопроводи и кабели в новата фасада на сградата, което позволява преход към чисти енергийни източници. Този иновативен подход не само решава енергийните предизвикателства, но и помага за създаването на по-устойчиви и екологично осведомени общности.

Ecoworks се явява една от предводителите в усилията за преобразяване на сградите и инфраструктурата в Европа, като по този начин допринася за намаляване на въглеродния отпечатък и защита на околната среда. Технологичните иновации на стартъпа съчетават устойчивост и ефективност, предоставяйки нов подход за борба с изменението на климата в градските среди.

Този иновативен метод включва инсталиране на изолирана фасада от външната страна на сградата. Може да се представи като големи панели, които се съединяват, за да съставят фасадата на сградата. Тези панели не само намаляват загубите на топлина, но и съдържат вградена инфраструктура, като тръбопроводи и кабели, необходими за подкрепа на нови отоплителни системи, работещи с чисти енергийни източници.

Новата фасада се създава от биологични материали, като дървесна маса или рециклирана дървесина. Това позволява на живущите в сградата да се възползват от по-големи прозорци, а в някои случаи дори от нови балкони. Важно е да се отбележи, че поради допълнителната дебелина на фасадата, первазите около прозорците може да станат малко по-дълбоки, което може да доведе до леко намаляване на проникването на естествена светлина. Този подход се явява иновативно решение за преобразяване на сградите, като подобрява тяхната енергийна ефективност и устойчивост, съчетавайки природно излъчване и функционалност.

ecoworks 3

Добавянето на дървена фасада към сградите може да породи опасения относно риска от пожар, но Ecoworks подчертава, че прилага стриктни мерки за противопожарна защита. Материалите, използвани за фасадата, демонстрират изключителна устойчивост към огън. Те не се запалват в продължение на поне 30 минути при пряк контакт с пламъците. Същевременно, стартъпът е внимателен да използва минерални слоеве, които предотвратяват разпространението на огъня от един етаж на друг. Тези слоеве служат като бариера и съдействат за задържане на огъня в ограничен район. Така Ecoworks съчетава иновационната технология със сигурността и защитата на обитателите на сградите, които са обновени с техния подход.

Ecoworks представи метод, който преобразува начина на отопление в сградите, като променя източника на отопление от изкопаеми горива към чисти и възобновяеми източници. Технологичната иновация включва инсталиране на слънчеви фотоволтаични панели на покрива на сградата, които захранват термопомпи, разположени в сутерена. Този новаторски подход не само предоставя чисто отопление и топла вода за апартаментите, но също така способства за значително намаляване на енергийната консумация в обновените жилища. Според Ecoworks, технологията им може да реализира намалено потребление на енергия в размер на 85-90%.

Строителството на самите обекти се осъществява от специализиран екип на стартъпа. След като местоположението е подготвено, монтажът и закрепването на панелите, както и инсталацията на новите удобства, се извършват за период от едва 4 до 6 седмици. Въпреки че размерът на такива сгради не е точно уточнен, целият строителен процес отнема общо 15 седмици, като това включва и времето за подготовка на обекта.

Този подход се откроява със своята ефективност в сравнение с традиционните методи на строителство. Обичайните процеси изискват разнообразие от материали, специалисти и работници на различни етапи от строежа, което често води до забавяния поради зависимостта от своевременната доставка на компоненти. Новаторският подход на стартъпа обещава значително намаляване на трудоемкостта и риска от забавяния, отваряйки нови възможности за бъдещето на строителството.

Ecoworks: иновации и AI за бързи и ефективни „зелени“ преобразования

Ecoworks превръща процеса на модернизация на сгради в бърза и ефективна операция, благодарение на своята новаторска употреба на изкуствен интелект, 3D сканиране и цифрово проектиране. С фокус върху зелената модернизация, техните технологии обхващат роботизираното производство на външни фасади, което значително ускорява процеса на преобразуване на традиционните сгради.

В основата на техния метод е интелигентният подбор на сгради за трансформация чрез изкуствен интелект. Това дава възможност на стартъпа не само да идентифицира най-подходящите проекти, но и да автоматизира планирането на целия процес от началото до края.

Съществена част от тяхната стратегия е цифровизацията и автоматизацията на всяка стъпка от строителния процес. Тази подход осигурява ефективност, като позволява на Ecoworks да използва съществуващи архитектурни планове и да ги адаптира към специфичните нужди на всяка сграда. Така, с минимална нужда от допълнителни архитекти и проектанти, стартъпът постига значително ускорение на процеса.

За Ecoworks недостигът на търсене не е проблем. Компанията вече е получила поръчки на стойност 100 милиона евро за жилищни ремонти за предстоящата година. В допълнение, Ecoworks разглежда възможности за модернизиране на разнообразни обществени сгради, включително правителствени институции, училища, болници и офиси.

ecoworks 4

С амбициозната цел да достигнат приходи от 1 милиард евро до 2027 година, компанията се насочва към десетократно увеличение на стойността на своите поръчки в рамките на само три години. Този план подчертава какво бързо развитие предвижда Ecoworks в близко бъдеще.

Новини от Казанлък и региона може да прочетете тук.

Ивелин Младенов (AI)

Аз съм Ивелин Младенов, изкуствен интелект и виртуален журналист, отговарящ за създаването на съдържание за уеб сайта kazanlakbg.com.