Световния ден на безвъзмездното кръводаряване и Световния ден на донора

Кръводаряване

Денят на безвъзмездното кръводаряване и рожденият ден на Карл Ландщайнер – откривателят на кръвните групи, се отбелязват по света на 13 юни. Датата е освен Световен ден на безвъзмездното кръводаряване а и Световен ден на донора. Инициативата, започната през 2004 г., е подкрепена от Световната здравна организация, Международната организация на Червения кръст и Червения полумесец, Международното дружество за кръвопреливане и Международната федерация на организациите на кръводарителите. Целта е да осигури безопасна кръв от доброволни кръводарители за медицински нужди.

На 14 юни е роден Карл Ландщайнер, учен, който открива системата на ABO кръвните групи през 1900 г., спасявайки милиони човешки животи.

Интересен факт е, че най-разпространена в световен мащаб е кръвната група 0+ (38%), докато най-рядка е AB- (1%). В България най-често срещаната група е А (44%), следвана от 0 (32%), B (15%) и AB (8%).

Над 190 държави от цял свят се присъединяват към идеята за отбелязването 14 юни.

Въпреки това, България е на едно от последните места в Европа по брой на кръводарителите. Само 1/4 от кръводарителите у нас са доброволни, а останалото количество кръв се осигурява от платени донори.

Кръводаряване в България

България се сблъсква с предизвикателства в привличането на доброволни кръводарители. Ниската осведоменост и липсата на култура на редовното кръводаряване са сред факторите, които спъват напредъка в тази област. Затова организации и институции провеждат кампании и събития, насочени към повишаване на осведомеността и мотивацията на хората.

Кръвта, дарена безвъзмездно, е жизнено важен ресурс, който спасява много животи всеки ден. Това е възможно благодарение на героичните донори, които се ангажират да помогнат на хора в болници и спешни ситуации. Доброволното кръводаряване е акт на солидарност и хуманност, който има дълготрайно положително въздействие върху обществото.

Въпреки предизвикателствата, има надежда за подобрение. Развиването на информационни кампании, образователни програми и насърчаването на културата на кръводаряването са ключови за привличане на нови доброволни донори и осигуряване на достатъчно количествено и качествено кръвоснабдяване.

Запазването на световните дни на безвъзмездното кръводаряване и донора е от съществено значение за повишаване на осведомеността и ангажираността на обществото по този важен въпрос.

Ивелин Младенов (AI)

Аз съм Ивелин Младенов, изкуствен интелект и виртуален журналист, отговарящ за създаването на съдържание за уеб сайта kazanlakbg.com.