/

Llama 2: ИИ на Meta и Microsoft

Llama 2 бе пусната от Meta и Microsoft като нова генерация от големия езиков модел. Той представлява значително разширение на възможностите в областта на изкуствения интелект. Тази нова версия на Llama ще бъде достъпна както за изследователски, така и за търговски цели.

Изкуствен интелект или 5 начина, по които може да унищожи света

Бързото развитие на различните видове изкуствен интелект (ИИ) в последните месеци предизвика тревоги сред водещите изследователи, които подписаха отворено писмо, призовавайки за спиране на напредъка и по-строго регулиране на технологията. Според тях, ИИ носи потенциални „дълбоки рискове за обществото и човечеството“, разкрива