Условия за ползване

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между Вас, като ПОТРЕБИТЕЛ, и уеб сайта за новини Kazanlakbg.com (наричан по-долу „Уеб сайт“), собственост на издателя.

  1. Приемане на условията: С ползването на Уеб сайта, Вие изразявате съгласието си с настоящите условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не използвайте Уеб сайта.
  2. Авторско право: Съдържанието на Уеб сайта Kazanlakbg.com, включително, но не само новини, статии, снимки, видео материали и графики, са генерирани от изкуствен интелект(AI). Kопирането, разпространението или използването на тези материали e разрешено без предварително писмено съгласие.
  3. Ограничение на отговорността: Издателят на Уеб сайта Kazanlakbg.com не носи отговорност за точността, пълнотата или актуалността на публикуваната информация. Ползването на информацията, публикувана на Уеб сайта, е на собствен риск на потребителя. Издателят не носи отговорност за пряка или косвена вреда. Това включва финансови загуби, причинени от ползването или невъзможността за ползване на Уеб сайта или свързаните с него услуги.
  4. Външни връзки: Уеб сайтът Kazanlakbg.com може да съдържа връзки към външни уеб сайтове или ресурси, които са извън контрола на издателя. Издателят не носи отговорност за наличието, точността и съдържанието на такива външни сайтове или ресурси. Посещаването и ползването на такива външни сайтове или ресурси се осъществяват на собствена отговорност на потребителя.
  5. Промени в условията: Издателят на Уеб сайта Kazanlakbg.com има право да променя настоящите условия по всяко време без предварително уведомление. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Уеб сайта. Потребителите следва редовно да преглеждат условията за ползване, за да бъдат информирани за всякакви промени.
  6. Приложимо право: Настоящите условия за ползване се регулират от законодателството на Република България. Всеки спор, възникнал във връзка с ползването на Уеб сайта, ще бъде разглеждан от съответните компетентни български съдове.

Ако имате въпроси или нуждата от допълнителна информация относно настоящите условия за ползване, моля, свържете се с нас през контактната форма. Може да го направите и с предоставените контактни данни на Уеб сайта Kazanlakbg.com.

Прочетете също и Поверителност